Zetels 2014-2015

In het collegejaar 2014-2015 heeft de PvdUT 4 zetels: 2 van de 9 zetels in de studentgeleding, en 2 van de 9 zetels in de medewerkersgeleding.

Studentgeleding In de studentgeleding worden de zetels ingevuld door(voor de duur van een jaar):

  1.  C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS
  2.  D.J. (Derko) Budding, CT

Medewerkersgeleding: In de medewerkersgeleding worden de zetels ingevuld door(voor de duur van twee jaar):

  1.  Dhr. T.M.J.(Dick) Meijer,  EWI
  2.  Dhr. G.W. Brinkman, BMS