Student kandidaten 2017

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 29 mei tot en met 2 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar een korte lijst, maar zijn wel enthousiast om aan de slag te gaan in de Uraad voor collegejaar 2017-2018. De kandidaten voor de verkiezingen zijn:

  1. V. (Vincent) Witmond, BMS
  2. J. (Janique) Westerbeek, BMS
  3. C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS

 

  1. Vincent Witmond

Poster_algemeen_V2Mijn naam is Vincent Witmond (24) en ik ben net begonnen met mijn master Industrial Engineering & Management. Momenteel ben ik lijsttrekker van de Partij van de UT voor de aankomende URaad verkiezingen. De afgelopen jaren heb ik als student niet stilgezeten. Ik was voorzitter D.A.V. Kronos (studentenatletiekvereniging) en vicevoorzitter/secretaris van de Sportkoepel UT, het overkoepelend orgaan van de sportsector op de Universiteit Twente. Ik heb helaas moeten waarnemen dat (parttime) besturen niet meer vanzelfsprekend is. Een veel gehoorde reden is het Twents Onderwijs Model, een doorn in het oog voor het activisme van studenten op de Universiteit Twente. Zelfontwikkeling middels commissies en besturen zijn niet meer met twee handen aan te grijpen voor de huidige UT-studenten, omdat TOM deeltijd studeren tegen gaat. Ik zie weinig maatregelen die getroffen worden om de TOM-student een kans te geven parttime te studeren. Ik ben daarom kandidaat voor de universiteitsraad, om deeltijd studeren mogelijk te maken voor hen die meer willen dan alleen in de schoolbanken zitten. 

 

2. Janique Westerbeek

Mijn naam is Janique Westerbeek. Ik ben een 22-jarige master student, wonend in Enschede. De afgelopen twee jaar heb ik namens de PvdUT in de universiteitsraad gezeten, en hier heb ik ontzettend van geleerd.

Janique
Janique

Gedurende de laatste jaren heb ik gemerkt dat veel informatie over belangrijke beslissingen op onze universiteit aan ons studenten voorbijgaat en dat het geen duidelijke betekenis voor ons heeft. Ik geloof erin dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om meer betrokken te worden bij het proces, als zij dit graag willen. Als studenten hebben wij een visie die waardevol kan zijn voor het college van bestuur en dit kan ons allemaal helpen om in de toekomst een betere universiteit te creëren!

Ik hoop dat ik kan helpen de kloof te overbruggen tussen het management en de studenten zoals jij en ik, en informatie duidelijker en makkelijker bereikbaar kan maken. Er heerst veel onduidelijkheid over hun studie onder studenten en ik geloof dat wij jou kunnen helpen om het model te verbeteren!

 

3. Catherine de Bruine

Na een jaar in de Universiteitsraad en een jaar bij UniPartners te hebben gezeten stel ik mij nogmaals verkiesbaar namens de PvdUT voor de Universiteitsraad. Mijn naam is Cathérine de Bruine, student International Business Administration. Ik heb mij o.a. bezig gehouden met de Internationaliseringsvisie. Steeds meer buitenlandse studenten weten hun weg te vinden naar de Universiteit Twente, de regionale univeCatherinersiteit geliefd om de Twentse hartelijkheid en zijn prachtige campus. Meer oriëntatie op het buitenland en betrekkingen over grotere afstanden zijn een must voor een universiteit, samenwerkingen met bedrijven en buitenlandse instellingen zoals geschreven in het Strategic Business Development Plan zijn een logisch gevolg. Het is daarom belangrijk een goede visie te hebben, ‘Hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?’ De organisatievisie en de visie op het personeelsbeleid staan voortdurend met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar wederzijds. De manier waarop de universiteit haar medewerkers aanstuurt, bepaalt immers mee welke richting de universiteit uitgaat. Dit beïnvloedt ook alle studenten. Het is daarom belangrijk dat de universiteitsraad deze voorstellen toetst. De PvdUT is een combinatie van studenten en medewerkers. Verschillende invalshoeken en meningen worden gedeeld, dit is wat onze partij zo sterk maakt!