Studenten kandidaten 2016

In 2016 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de studentgeleding van de Universiteits Raad. De kandidaten namens de PvdUT zijn:

Studenten en medewerkers geleding PvdUT
Studenten en medewerkers geleding PvdUT
  1. J. (Janique) Westerbeek, BMS
  2. J.R. (Jippe) Rossen, EWI
  3. C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS
  4. D.J. (Derko) Budding, CTW

 

 

 

1. Janique Westerbeek

Janique
Janique

Mijn naam is Janique Westerbeek. Ik ben een 21-jarige International Business Administration student, wonend in Enschede. Afgelopen jaar heb ik namens de PvdUT in de universiteitsraad gezeten, en hier heb ik ontzettend van geleerd. Dit heeft er toe geleid dat ik mij dit jaar opnieuw verkiesbaar stel voor de Universiteitsraad!

Gedurende het jaar heb ik gemerkt dat veel informatie over belangrijke beslissingen op onze universiteit aan ons studenten voorbijgaat en dat het niet een duidelijke betekenis voor ons heeft. Ik geloof erin dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om meer betrokken te worden bij het proces, als zij dit graag willen. Als studenten hebben wij een visie die waardevol kan zijn voor het college van bestuur en dit kan ons allemaal helpen om in de toekomst een betere universiteit te creëren! Ik hoop dat ik kan helpen de kloof te overbruggen tussen het management en de studenten zoals jij en ik, en informatie duidelijker en makkelijker bereikbaar kan maken. Er heerst veel onduidelijkheid over hun studie onder studenten en ik geloof dat wij jou kunnen helpen om het model te verbeteren!

 

2. Jippe Rossen

Jippe
Jippe

In 2010 ben ik begonnen aan mijn bachelor elektrotechniek. Naarmate ik verder kwam in mijn studie begon ik te merken dat mijn interesses breder waren dan alleen solderen. Na een paar commissies bij de studievereniging gedaan te hebben ben ik uiteindelijk ook bestuur gaan doen bij Scintilla als externe betrekkingen. Na dit jaar vond ik het echter lastig om bestuurlijke en organisatorische dingen van me af te zetten. Ik merkte dat ik nog steeds veel drang had om dingen beter te maken en problemen op te lossen. Na een jaar in de faculteitsraad van EWI gezeten te hebben, leek het me ook uitdagen om nog een jaar in de universiteitsraad te zitten. In de universiteitsraad wil ik vooral bereiken dat er constructief en structureel gewerkt wordt. Ik merk in de faculteitsraad dat er op bestuurlijk vlak vaak heel wat gepraat wordt, maar dat er weinig plannen uitkomen, waarvan nog minder terecht komt. Ook wordt er over sommige dingen pijnlijk makkelijk gedacht waardoor juist weer andere problemen ontstaan. Inhoudelijk gezien wil ik me focussen op de kwaliteit van het onderwijs en werkplekken. Door het Twents Onderwijs Model is weliswaar de doorstroming beter, maar zie je wel tegelijkertijd door allerlei compensatieregelingen wel het niveau kelderen. Door TOM is er ook meer behoefte aan werkplekken op de universiteit en onlangs is nog gebleken dat die onvoldoende beschikbaar zijn en vaak bovendien niet geschikt. Met mijn kritische en rationele houding hoop ik volgend jaar de universiteit Twente voor ons allemaal net wat leuker en prettiger te maken!

 

3. Catherine de Bruine

Catherine
Catherine

Na een jaar in de Universiteitsraad en een jaar bij UniPartners te hebben gezeten stel ik mij nogmaals verkiesbaar namens de PvdUT voor de Universiteitsraad. Mijn naam is Cathérine de Bruine, student International Business Administration. Twee jaar geleden heb ik mij o.a. bezig gehouden met de Internationaliseringsvisie. Steeds meer buitenlandse studenten weten hun weg te vinden naar de Universiteit Twente, de regionale universiteit geliefd om de Twentse hartelijkheid en zijn prachtige campus. Meer oriëntatie op het buitenland en betrekkingen over grotere afstanden zijn een must voor een universiteit, samenwerkingen met bedrijven en buitenlandse instellingen zoals geschreven in het Strategic Business Development Plan zijn een logisch gevolg. Het is daarom belangrijk een goede visie te hebben, ‘Hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?’ De organisatievisie en de visie op het personeelsbeleid staan voortdurend met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar wederzijds. De manier waarop de universiteit haar medewerkers aanstuurt, bepaalt immers mee welke richting de universiteit uitgaat. Dit beïnvloedt ook alle studenten. Het is daarom belangrijk dat de universiteitsraad deze voorstellen toetst. De PvdUT is een combinatie van studenten en medewerkers. Verschillende invalshoeken en meningen worden gedeeld, dit is wat onze partij zo sterk maakt!

 

4. Derko Budding

Derko
Derko

Met een jaar Universiteitsraad op zak ging ik aan het begin van dit collegejaar vol goede moed weer mijn derde jaar van de opleiding Werktuigbouwkunde in. Hoewel mij de menige discussies over communicatie en kwaliteit van onderwijs goed waren bij gebleven, heb ik binnen mijn opleiding gemerkt hier nog veel aan schort. Voornamelijk op communicatie gebied merk ik dat er weinig eenduidige afspraken worden gemaakt en die vervolgens niet gestructureerd worden vastgelegd. Ook in gesprek met docenten en coördinatoren merk ik dat informatie vaak niet goed wordt uitgewisseld bij gebrek aan een overzichtelijk informatie platform.

Als kandidaat voor de Partij van de UT maak ik me sterk voor een transparant communicatie systeem wat ook ten goede komt aan de kwaliteit van het (TOM-)onderwijs. Ik denk dat we op deze universiteit vaak te geforceerd willen innoveren en met de tijd meegaan, denk aan het feit dat alle bachelors in Engels gaan worden vanaf volgend jaar of de installatie van een Starbucks op de UT. Het gaat er uiteindelijk om dat er de mogelijkheid is om jezelf te ontplooien door zelf input te hebben op je eigen onderwijsprogramma en nevenactiviteiten. Om dit te kunnen bereiken is het onmisbaar dat ieder op zijn eigen manier zoveel mogelijk zijn steentje bijdraagt. Het gaat er uiteindelijk om dat we onze stem laten horen en onze schouders eronder zetten met studenten en docenten!