Kandidatenlijst 2018: Studenten

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 28 mei tot en met 1 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar wederom Vincent Witmond op de lijst staan voor 2018-2019.

Poster_algemeen_V2
Vincent

1. V (Vincent) Witmond, BMS

Mijn naam is Vincent Witmond (25) en ik ben masterstudent in Industrial Engineering & Management. Afgelopen jaar ben ik fractievoorzitter geweest van de PvdUT en ik wil graag volgend jaar door met mijn werkzaamheden in de URaad voortzetten.

In het verleden was ik voorzitter D.A.V. Kronos (studentenatletiekvereniging) en vicevoorzitter/secretaris van de Sportkoepel UT, het overkoepelend orgaan van de sportsector op de Universiteit Twente. Ik heb helaas moeten waarnemen dat (parttime) besturen niet meer vanzelfsprekend is, wat schadelijk is voor de vele actieve sport- en cultuurverenigingen van deze universiteit. Een veel gehoorde reden is het Twents Onderwijs Model (TOM), een doorn in het oog voor het activisme van studenten op de Universiteit Twente. Zelfontwikkeling middels commissies en besturen zijn niet meer met twee handen aan te grijpen voor de huidige bachelor-studenten, omdat TOM deeltijd studeren tegen gaat.

Een uitgangspunt van TOM is samenhangend onderwijs. Daar waar opleidingen het voor elkaar krijgen om samenhangend en geïntegreerd onderwijs te implementeren binnen een module, ook toetsingsgewijs, is het niet gek dat een module 15 EC waard is. Daar waar onderdelen binnen modules weinig samenhang onderling bevatten, moeten gewoonweg los van elkaar getoetst kunnen worden en EC’s aan gekoppeld worden. Momenteel is dat niet mogelijk, want een student ontvangt 0 of 15 EC voor een module. Een tussenweg bestaat niet, ondanks de kritieken van studenten en docenten in de afgelopen vijf jaar vanuit opleidingen, faculteitsraden en de URaad.

Ik zie weinig centrale maatregelen getroffen worden om de TOM-student een kans te geven parttime te studeren. In het afgelopen raadsjaar heeft de URaad gestreden voor de afschaffing van de 15EC-regeling, maar het College van Bestuur geeft geen gehoor aan de logisch argumentatie van de UR en heeft onjuist kennisgenomen van verschillende evaluaties van TOM die in de afgelopen jaren afgenomen zijn. Het College van Bestuur neemt zodoende de UR niet serieus en dat is een zeer kwalijke zaak, want de leden van de URaad zijn gekozen vertegenwoordigers van de universiteit, die hun achterban representeren.

Kortom, er is nog veel te winnen voor de toekomst. Ik stel mij kandidaat om het PvdUT geluid verder voor te zetten en deeltijd studeren mogelijk te maken voor hen die meer willen dan alleen in de collegebanken zitten. Daarnaast moet de URaad heel duidelijk maken aan het College van Bestuur dat de medezeggenschap van deze universiteit serieus moet worden genomen in alle dossiers die de universiteit aan gaan. Stem PvdUT als je een hart hebt voor activisme en een zeer kritische houding wilt aannemen ten aanzien van deze TOM-kwestie en de rol van het College van Bestuur, een situatie die al veel te lang doormoddert.