PvdUT heeft een nieuw logo

De Partij van de UT heeft een nieuw logo. Om zo goed mogelijk op te vallen bij de aankomende verkiezingen van universiteitsraad van de Universiteit Twente, heeft de PvdUT een nieuw jasje. Het nieuwe logo representeert drie belangrijke gebieden waar de PvdUT zich mee bezig houdt.

Het torentje van Drienerlo representeert het studentenactivisme binnen de sport-, cultuur- en gezelligheidssector. De UT is rijk aan bedrijvigheid van verenigingen en commissies. Het huidige onderwijsklimaat maakt het moeilijker om de actieve leergierige studenten zich te ontwikkelen in buiten-studie-gerelateerde activiteiten. De PvdUT komt op voor de belangen van deze groep actieve enthousiaste studenten door het Twents Onderwijs Model (TOM) deelbaar te maken in meerdere deelcomponenten binnen een module. Het modulair onderwijs is helaas een doorn in het oog voor de actieve student.

De Horsttoren representeert het onderwijs op de Universiteit Twente. Voor de bachelorstudenten komt TOM om de hoek kijken. Centraal is besloten door het College van Bestuur dat studenten modulair onderwijs moeten volgen. Dat betekent dat studenten 15 EC of 0 EC kunnen halen per module. De druk op studenten is daarmee groot om alle vakken binnen een module te halen. Mocht dat niet lukken, dan is deelbaarheid van de 15 EC niet mogelijk. Om toch de studenten zoveel mogelijk modules te laten halen, wordt de lat lager door studenten. Het niveau en de kwaliteit van het onderwijs gaat erop achteruit met TOM op de UT. Dit zal in de toekomst echt anders moeten!

De piramide, bekend van de Witbreuksweg, representeert de studentenwoonvesting van Nederlandse en internationale studenten op de campus van de UT. Het is belangrijk dat er voldoende kamers beschikbaar zijn voor de verschillende type studenten aan de UT. Studentenhuizen moeten zelf kunnen bepalen wie er bij hun intrekt als nieuwe huisgenoot, maar tegelijkertijd moet er voldoende aanbod zijn voor internationale studenten om zich (tijdelijk) te vestigen in een campuswoning.