Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema. Thema 1: Onderwijs & Organisatie Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen read more »

PvdUT heeft een nieuw logo

De Partij van de UT heeft een nieuw logo. Om zo goed mogelijk op te vallen bij de aankomende verkiezingen van universiteitsraad van de Universiteit Twente, heeft de PvdUT een nieuw jasje. Het nieuwe logo representeert drie belangrijke gebieden waar de PvdUT zich mee bezig houdt. Het torentje van Drienerlo representeert het studentenactivisme binnen de read more »

Studenten kandidaten 2016

In 2016 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de studentgeleding van de Universiteits Raad. De kandidaten namens de PvdUT zijn: Studenten en medewerkers geleding PvdUT J. (Janique) Westerbeek, BMS J.R. (Jippe) Rossen, EWI C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS D.J. (Derko) Budding, CTW       1. Janique Westerbeek Janique Mijn naam is Janique Westerbeek. read more »

Medewerkers kandidaten 2016

In 2016 zal er ook weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteits Raad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn: Studenten en medewerkers geleding PvdUT T.M.J. (Dick) Meijer, EWI J.S. (Jörgen) Svensson, BMS G.W. (Gert) Brinkman, BMS   read more »

PvdUT Verkiezingsprogramma 2016

Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. TOM moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang read more »

PvdUT Speerpunten 2016

PvdUT samen staan medewerkers en studenten sterker De PvdUT is de enige partij waarin studenten en personeel gezamenlijk tot afgewogen standpunten komen. De PvdUT is ook de enige partij die zich duidelijk uitspreekt over de wijze waarop de UT moet worden bestuurd: het college van bestuur moet zijn top down benadering verlaten en weer dienstbaar read more »

PvdUT wil actieplan tegen hoge werkdruk WP

De werkdruk voor het wetenschappelijk personeel van de UT loopt de spuigaten uit, vindt de Partij van de UT. Lijsttrekker Dick Meijer wijst met de beschuldigende vinger naar TOM: ‘Het CvB moet dit als majeur probleem erkennen.’ Uit het medewerkersonderzoek bleek dat de werkdruk iets was gedaald ten opzichte van 2012. Maar, stelt Meijer, in read more »

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student read more »

'Onderwijs is de sluitpost'

Één van de grootste problemen van het onderwijs aan de UT is het gebrek aan mankracht: na verschillende reorganisaties (RoUTe 14+, facultair) en nu verschillende onderwijsvernieuwingen (TOM, overgang op Engelstalig onderwijs) zich opstapelen, voelen docenten aan den lijve hoe het is om meer werk met minder collega’s op te moeten knappen. De werkdruk neemt ontegenzeggelijk read more »

Studentenacties

De medezeggenschap wordt door veel colleges van bestuur niet erg serieus genomen: veelal worden plannen als vaststaand gepresenteerd in de pers en in de interne communicaties, de decanen en directeuren worden al gecommitteerd aan de uitvoering en daarna moet de medezeggenschap zijn zegje nog doen. Goede voorbeelden van die werkwijze zijn de beleidsnota “Vision 2020” read more »