Opiniestuk over de rol van de Student Union

De verkiezingsweek is al enkele dagen bezig en veel studenten hebben al hun stem uitgebracht. In kader van de verkiezingen is er namens de PvdUT een opiniestuk verschenen in de U-Today over de rol van de Student Union. De kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering liggen ver van elkaar verwijderd. Die kloof moet overbrugd worden en daarvoor zal de Student Union met zijn tijd moeten veranderen. De analyse en verbeterpunten worden aangedragen in het volgende artikel.