'Onderwijs is de sluitpost'

Één van de grootste problemen van het onderwijs aan de UT is het gebrek aan mankracht: na verschillende reorganisaties (RoUTe 14+, facultair) en nu verschillende onderwijsvernieuwingen (TOM, overgang op Engelstalig onderwijs) zich opstapelen, voelen docenten aan den lijve hoe het is om meer werk met minder collega’s op te moeten knappen. De werkdruk neemt ontegenzeggelijk toe -zelfs bestuurders beginnen het te erkennen-, maar ook de stress van het niet kunnen voldoen aan de kwaliteit en begeleiding, die je als onderwijsgevende graag wil bieden, neemt toe. Nu de verkiezing van de studenten in de URaad voor de deur staat, zouden kandidaten en kiezers zich bewust moeten zijn van het effect van de middelenverdeling op werkdruk voor docenten en kwaliteit van het onderwijs.

Lees verder op de site van het UT-Nieuws >>