Kieslijst 2015-2016

Kieslijst 2015-2016

Voor aankomend collegejaar zullen er nieuwe verkiezingen plaats vinden voor de studentengeleding in de Universiteitsraad.                                                                                                                              Dit jaar heeft de Partij van de UT zes kandidaten die zich verkiesbaar stellen.

Studentengeleding

Onze kandidaten voor de studentengeleding voor de verkiezingen van 2015-2016 zijn:

  1. J. (Janique) Westerbeek, BMS
  2. N.D. (Natan) Bunt, TNW
  3. C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS
  4. D.J. (Derko) Budding, CTW
  5. W.M. (Mathijs) van der Werff, EWI
  6. A.A. (Adriaan) van de Goot, CTW