Opiniestuk Jörgen Svensson: OER-soap, OER-soep, bureaucratie en de AVG

Partijgenoot Jörgen Svensson heeft een column geschreven in U-Today over oeverloze discussie rond de richtlijn OER en de blijvende bureaucratie rondom TOM. Ondanks de wens van de voltallige URaad blijft de onderwijs & examenregeling (OER) ongewijzigd. De bureaucratische OER-soep blijft bestaan en de OER-soap begint volgend jaar aan zijn zesde seizoen. Met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er dan bovendien een nieuw probleem.

De column van 14 mei 2018 is terug te vinden middels deze link.

 Verslaglegging van de vergadering met het CvB over de 15EC-regeling is hier na te lezen.