Opiniestuk Gert Brinkman: ‘Geef echte EC’s voor een module-onderdeel’

Vanaf het begin is de PvdUT tegenstander geweest van het 15EC-alles-of-niets-principe van het Twents Onderwijs Model. Samenhang van onderwijsinhouden binnen een module wordt aangemoedigd door de PvdUT. Maar als samenhang op toetsingsniveau niet mogelijk of wenselijk is, dan moeten studenten losse EC’s krijgen voor afgeronde onderdelen binnen een module. Echter, volgens de zogenaamde uitgangspunten van ons onderwijsmodel mag dat niet: het is 15 EC of 0 EC. Totdat je ATLAS of exchange student bent, dan mag het opeens wel. Curieus en oneerlijk voor alle andere studenten van de UT. en dat is niet het enige:  zijn veel meer argumenten: al met al is er veel voor te zeggen om de huidige module-onderdelen te gaan behandelen voor wat ze feitelijk zijn: onderwijseenheden, waaraan dus EC’s moeten worden toegekend. Helaas heeft het College van Bestuur geen gehoor gegeven aan, noch helder weerwoord gegeven op de logische argumentatie van de UR.

Gert Brinkman heeft daar een column over geschreven in het U-Today, 20 arpil 2018. De volledige tekst is hier te vinden.

Verslaglegging van de vergadering met het CvB is hier na te lezen.