Category Archives: Over de PvdUT

Student kandidaten 2017

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 29 mei tot en met 2 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar een korte lijst, maar zijn wel enthousiast om aan de slag te gaan in de Uraad voor collegejaar 2017-2018. De kandidaten voor read more »

Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema. Thema 1: Onderwijs & Organisatie Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen read more »

PvdUT Verkiezingsprogramma 2016

Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. TOM moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang read more »

PvdUT Speerpunten 2016

PvdUT samen staan medewerkers en studenten sterker De PvdUT is de enige partij waarin studenten en personeel gezamenlijk tot afgewogen standpunten komen. De PvdUT is ook de enige partij die zich duidelijk uitspreekt over de wijze waarop de UT moet worden bestuurd: het college van bestuur moet zijn top down benadering verlaten en weer dienstbaar read more »