Category Archives: Over

De Partij van de UT maakt zich hard voor studenten en personeel van UT. De PvdUT…

• …is dé partij voor samenwerking van studenten en personeel;
• …is inhoudelijk en vasthoudend in elk dossier;
• …gaat een confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg;
• …werkt aan betekenisvolle medezeggenschap op centraal en decentraal niveau.

The Party of the UT remains strong for students and employees. The PvdUT…

• …is the party for cooperation between students and employees;
• …is focused on the content en tenacious in each issue;
• …is not afraid of a confrontation with the Board of Executives;
• …works for a meaningful participation of the university council.

Verkiezingsprogramma 2018

De PvdUT maakt zich hard voor studenten en personeel van de UT. De PvdUT… …is dé partij voor samenwerking van personeel en studenten; …is inhoudelijk en vasthoudend in elk dossier; …gaat een confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg; …werkt aan betekenisvolle medezeggenschap  op centraal en decentraal niveau. De studenten en medewerkers van de PvdUT hebben read more »

Student kandidaten 2017

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 29 mei tot en met 2 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar een korte lijst, maar zijn wel enthousiast om aan de slag te gaan in de Uraad voor collegejaar 2017-2018. De kandidaten voor read more »

Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema. Thema 1: Onderwijs & Organisatie Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen read more »

PvdUT Verkiezingsprogramma 2016

Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. TOM moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang read more »

PvdUT Speerpunten 2016

PvdUT samen staan medewerkers en studenten sterker De PvdUT is de enige partij waarin studenten en personeel gezamenlijk tot afgewogen standpunten komen. De PvdUT is ook de enige partij die zich duidelijk uitspreekt over de wijze waarop de UT moet worden bestuurd: het college van bestuur moet zijn top down benadering verlaten en weer dienstbaar read more »

De PvdUT-aanpak: kritisch en consistent

De aanpak van de Partij van de UT: kritisch en consistent. Lees in dit artikel hoe we dat willen waarmaken!

Zetels 2014-2015

In het collegejaar 2014-2015 heeft de PvdUT 4 zetels: 2 van de 9 zetels in de studentgeleding, en 2 van de 9 zetels in de medewerkersgeleding. Studentgeleding In de studentgeleding worden de zetels ingevuld door(voor de duur van een jaar):  C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS  D.J. (Derko) Budding, CT Medewerkersgeleding: In de medewerkersgeleding worden de read more »