Category Archives: Nieuws van PvdUT

Opiniestuk Dick Meijer: "BON heeft groot gelijk"

Het werd onlangs bekend dat vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) een rechtszaak begint tegen de UT over de verengelsing van het onderwijs. Er is een enorm probleem in het hoger onderwijs, dat BON al jaren aankaart. De pers, de Tweede Kamer en de Onderwijsinspectie erkennen het allemaal; zelfs het kabinet geeft openlijk toe dat er iets read more »

Opiniestuk over de rol van de Student Union

De verkiezingsweek is al enkele dagen bezig en veel studenten hebben al hun stem uitgebracht. In kader van de verkiezingen is er namens de PvdUT een opiniestuk verschenen in de U-Today over de rol van de Student Union. De kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering liggen ver van elkaar verwijderd. Die kloof moet overbrugd worden en read more »

PvdUT wil actieplan tegen hoge werkdruk WP

De werkdruk voor het wetenschappelijk personeel van de UT loopt de spuigaten uit, vindt de Partij van de UT. Lijsttrekker Dick Meijer wijst met de beschuldigende vinger naar TOM: ‘Het CvB moet dit als majeur probleem erkennen.’ Uit het medewerkersonderzoek bleek dat de werkdruk iets was gedaald ten opzichte van 2012. Maar, stelt Meijer, in read more »

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student read more »

Studentenacties

De medezeggenschap wordt door veel colleges van bestuur niet erg serieus genomen: veelal worden plannen als vaststaand gepresenteerd in de pers en in de interne communicaties, de decanen en directeuren worden al gecommitteerd aan de uitvoering en daarna moet de medezeggenschap zijn zegje nog doen. Goede voorbeelden van die werkwijze zijn de beleidsnota “Vision 2020” read more »