Category Archives: Nieuws

Nieuws pagina over the PvdUT en de universiteitsraad.

News page about the PvdUT and the university council.

Opiniestuk Vincent Witmond: "Houd sport betaalbaar!"

De afgelopen jaren vonden een heel aantal renovaties plaats aan de sportaccommodaties van de campus. Dat is hartstikke mooi voor de sport, maar wat als het huurtarief voor het gebruik van deze accommodaties juist het gebruik ontmoedigt en verenigingen dat financieel niet halen? Lijsttrekker Lijsttrekker Vincent Witmond ziet dat de betaalbaarheid van de sportsector voor read more »

Opiniestuk Dick Meijer: "BON heeft groot gelijk"

Het werd onlangs bekend dat vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) een rechtszaak begint tegen de UT over de verengelsing van het onderwijs. Er is een enorm probleem in het hoger onderwijs, dat BON al jaren aankaart. De pers, de Tweede Kamer en de Onderwijsinspectie erkennen het allemaal; zelfs het kabinet geeft openlijk toe dat er iets read more »

Opiniestuk Jörgen Svensson: OER-soap, OER-soep, bureaucratie en de AVG

Partijgenoot Jörgen Svensson heeft een column geschreven in U-Today over oeverloze discussie rond de richtlijn OER en de blijvende bureaucratie rondom TOM. Ondanks de wens van de voltallige URaad blijft de onderwijs & examenregeling (OER) ongewijzigd. De bureaucratische OER-soep blijft bestaan en de OER-soap begint volgend jaar aan zijn zesde seizoen. Met het van kracht read more »

Opiniestuk Gert Brinkman: ‘Geef echte EC’s voor een module-onderdeel’

Vanaf het begin is de PvdUT tegenstander geweest van het 15EC-alles-of-niets-principe van het Twents Onderwijs Model. Samenhang van onderwijsinhouden binnen een module wordt aangemoedigd door de PvdUT. Maar als samenhang op toetsingsniveau niet mogelijk of wenselijk is, dan moeten studenten losse EC’s krijgen voor afgeronde onderdelen binnen een module. Echter, volgens de zogenaamde uitgangspunten van read more »

Opiniestuk over de rol van de Student Union

De verkiezingsweek is al enkele dagen bezig en veel studenten hebben al hun stem uitgebracht. In kader van de verkiezingen is er namens de PvdUT een opiniestuk verschenen in de U-Today over de rol van de Student Union. De kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering liggen ver van elkaar verwijderd. Die kloof moet overbrugd worden en read more »

PvdUT heeft een nieuw logo

De Partij van de UT heeft een nieuw logo. Om zo goed mogelijk op te vallen bij de aankomende verkiezingen van universiteitsraad van de Universiteit Twente, heeft de PvdUT een nieuw jasje. Het nieuwe logo representeert drie belangrijke gebieden waar de PvdUT zich mee bezig houdt. Het torentje van Drienerlo representeert het studentenactivisme binnen de read more »

PvdUT wil actieplan tegen hoge werkdruk WP

De werkdruk voor het wetenschappelijk personeel van de UT loopt de spuigaten uit, vindt de Partij van de UT. Lijsttrekker Dick Meijer wijst met de beschuldigende vinger naar TOM: ‘Het CvB moet dit als majeur probleem erkennen.’ Uit het medewerkersonderzoek bleek dat de werkdruk iets was gedaald ten opzichte van 2012. Maar, stelt Meijer, in read more »

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student read more »

'Onderwijs is de sluitpost'

Één van de grootste problemen van het onderwijs aan de UT is het gebrek aan mankracht: na verschillende reorganisaties (RoUTe 14+, facultair) en nu verschillende onderwijsvernieuwingen (TOM, overgang op Engelstalig onderwijs) zich opstapelen, voelen docenten aan den lijve hoe het is om meer werk met minder collega’s op te moeten knappen. De werkdruk neemt ontegenzeggelijk read more »

Studentenacties

De medezeggenschap wordt door veel colleges van bestuur niet erg serieus genomen: veelal worden plannen als vaststaand gepresenteerd in de pers en in de interne communicaties, de decanen en directeuren worden al gecommitteerd aan de uitvoering en daarna moet de medezeggenschap zijn zegje nog doen. Goede voorbeelden van die werkwijze zijn de beleidsnota “Vision 2020” read more »