Category Archives: Home

Verkiezingsprogramma 2018

De PvdUT maakt zich hard voor studenten en personeel van de UT. De PvdUT… …is dé partij voor samenwerking van personeel en studenten; …is inhoudelijk en vasthoudend in elk dossier; …gaat een confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg; …werkt aan betekenisvolle medezeggenschap  op centraal en decentraal niveau. De studenten en medewerkers van de PvdUT hebben read more »

Opiniestuk Vincent Witmond: "Houd sport betaalbaar!"

De afgelopen jaren vonden een heel aantal renovaties plaats aan de sportaccommodaties van de campus. Dat is hartstikke mooi voor de sport, maar wat als het huurtarief voor het gebruik van deze accommodaties juist het gebruik ontmoedigt en verenigingen dat financieel niet halen? Lijsttrekker Lijsttrekker Vincent Witmond ziet dat de betaalbaarheid van de sportsector voor read more »

Kandidatenlijst 2018: Medewerkers

In 2018 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteitsraad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn: T.J.M. (Dick) Meijer, EWI J.S. (Jörgen) Svensson, BMS G.W. (Gert) Brinkman, BMS   1. Dick Meijer Dick Ik ben docent read more »

Kandidatenlijst 2018: Studenten

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 28 mei tot en met 1 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar wederom Vincent Witmond op de lijst staan voor 2018-2019. Vincent 1. V (Vincent) Witmond, BMS Mijn naam is Vincent Witmond (25) en read more »

Opiniestuk over de rol van de Student Union

De verkiezingsweek is al enkele dagen bezig en veel studenten hebben al hun stem uitgebracht. In kader van de verkiezingen is er namens de PvdUT een opiniestuk verschenen in de U-Today over de rol van de Student Union. De kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering liggen ver van elkaar verwijderd. Die kloof moet overbrugd worden en read more »

Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema. Thema 1: Onderwijs & Organisatie Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen read more »

PvdUT heeft een nieuw logo

De Partij van de UT heeft een nieuw logo. Om zo goed mogelijk op te vallen bij de aankomende verkiezingen van universiteitsraad van de Universiteit Twente, heeft de PvdUT een nieuw jasje. Het nieuwe logo representeert drie belangrijke gebieden waar de PvdUT zich mee bezig houdt. Het torentje van Drienerlo representeert het studentenactivisme binnen de read more »

Studenten kandidaten 2016

In 2016 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de studentgeleding van de Universiteits Raad. De kandidaten namens de PvdUT zijn: Studenten en medewerkers geleding PvdUT J. (Janique) Westerbeek, BMS J.R. (Jippe) Rossen, EWI C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS D.J. (Derko) Budding, CTW       1. Janique Westerbeek Janique Mijn naam is Janique Westerbeek. read more »

Medewerkers kandidaten 2016

In 2016 zal er ook weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteits Raad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn: Studenten en medewerkers geleding PvdUT T.M.J. (Dick) Meijer, EWI J.S. (Jörgen) Svensson, BMS G.W. (Gert) Brinkman, BMS   read more »

Studentenacties

De medezeggenschap wordt door veel colleges van bestuur niet erg serieus genomen: veelal worden plannen als vaststaand gepresenteerd in de pers en in de interne communicaties, de decanen en directeuren worden al gecommitteerd aan de uitvoering en daarna moet de medezeggenschap zijn zegje nog doen. Goede voorbeelden van die werkwijze zijn de beleidsnota “Vision 2020” read more »