Category Archives: Verkiezingen

Welkom op onze verkiezingspagina. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het verkiezingsprogramma en de kandidaten van de PvdUT. De universiteitsraad verkiezingsweek voor studenten en medewerkers zal plaatsvinden van 28 mei tot en met 1 juni 2018. Stemmen kan met de volgende link: http://webapps.utwente.nl/vuur

Welcome to our election page. On this page, you’ll find more information about the election programs and the candidates of the PvdUT. The university council election week for students and employees takes place between May 28th and June 1st 2018. You can vote using the following link: http://webapps.utwente.nl/vuur

PvdUT Verkiezingsprogramma 2016

Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. TOM moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang read more »

PvdUT Speerpunten 2016

PvdUT samen staan medewerkers en studenten sterker De PvdUT is de enige partij waarin studenten en personeel gezamenlijk tot afgewogen standpunten komen. De PvdUT is ook de enige partij die zich duidelijk uitspreekt over de wijze waarop de UT moet worden bestuurd: het college van bestuur moet zijn top down benadering verlaten en weer dienstbaar read more »

Verkiezingsprogramma 2015

De Universtiteitsraadpartij PvdUT is dé partij die kritisch en consistent te werk gaan voor samenwerking van studenten en personeel die zegt waar het op staat als dat nodig is die vindt dat de student verantwoordelijk is voor zijn eigen studie. Onderwijs: Laat de opleiding aan het woord Onderwijseenheden moeten kleiner dan 15 EC Geen overbelasting read more »

Kieslijst 2015-2016

Kieslijst 2015-2016 Voor aankomend collegejaar zullen er nieuwe verkiezingen plaats vinden voor de studentengeleding in de Universiteitsraad.                                                                             read more »