Author Archives: admin

Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema. Thema 1: Onderwijs & Organisatie Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen read more »

PvdUT heeft een nieuw logo

De Partij van de UT heeft een nieuw logo. Om zo goed mogelijk op te vallen bij de aankomende verkiezingen van universiteitsraad van de Universiteit Twente, heeft de PvdUT een nieuw jasje. Het nieuwe logo representeert drie belangrijke gebieden waar de PvdUT zich mee bezig houdt. Het torentje van Drienerlo representeert het studentenactivisme binnen de read more »

Medewerkers kandidaten 2016

In 2016 zal er ook weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteits Raad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn: Studenten en medewerkers geleding PvdUT T.M.J. (Dick) Meijer, EWI J.S. (Jörgen) Svensson, BMS G.W. (Gert) Brinkman, BMS   read more »

PvdUT Verkiezingsprogramma 2016

Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. TOM moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang read more »

PvdUT Speerpunten 2016

PvdUT samen staan medewerkers en studenten sterker De PvdUT is de enige partij waarin studenten en personeel gezamenlijk tot afgewogen standpunten komen. De PvdUT is ook de enige partij die zich duidelijk uitspreekt over de wijze waarop de UT moet worden bestuurd: het college van bestuur moet zijn top down benadering verlaten en weer dienstbaar read more »

PvdUT wil actieplan tegen hoge werkdruk WP

De werkdruk voor het wetenschappelijk personeel van de UT loopt de spuigaten uit, vindt de Partij van de UT. Lijsttrekker Dick Meijer wijst met de beschuldigende vinger naar TOM: ‘Het CvB moet dit als majeur probleem erkennen.’ Uit het medewerkersonderzoek bleek dat de werkdruk iets was gedaald ten opzichte van 2012. Maar, stelt Meijer, in read more »

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student read more »

Verkiezingsprogramma 2015

De Universtiteitsraadpartij PvdUT is dé partij die kritisch en consistent te werk gaan voor samenwerking van studenten en personeel die zegt waar het op staat als dat nodig is die vindt dat de student verantwoordelijk is voor zijn eigen studie. Onderwijs: Laat de opleiding aan het woord Onderwijseenheden moeten kleiner dan 15 EC Geen overbelasting read more »

Zetels 2014-2015

In het collegejaar 2014-2015 heeft de PvdUT 4 zetels: 2 van de 9 zetels in de studentgeleding, en 2 van de 9 zetels in de medewerkersgeleding. Studentgeleding In de studentgeleding worden de zetels ingevuld door(voor de duur van een jaar):  C.A. (Cathérine) de Bruine, BMS  D.J. (Derko) Budding, CT Medewerkersgeleding: In de medewerkersgeleding worden de read more »

Kieslijst 2015-2016

Kieslijst 2015-2016 Voor aankomend collegejaar zullen er nieuwe verkiezingen plaats vinden voor de studentengeleding in de Universiteitsraad.                                                                             read more »