Verkiezingsprogramma 2018

De PvdUT maakt zich hard voor studenten en personeel van de UT. De PvdUT… …is dé partij voor samenwerking van personeel en studenten; …is inhoudelijk en vasthoudend in elk dossier; …gaat een confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg; …werkt aan betekenisvolle medezeggenschap  op centraal en decentraal niveau. De studenten en medewerkers van de PvdUT hebben read more »

Opiniestuk Vincent Witmond: "Houd sport betaalbaar!"

De afgelopen jaren vonden een heel aantal renovaties plaats aan de sportaccommodaties van de campus. Dat is hartstikke mooi voor de sport, maar wat als het huurtarief voor het gebruik van deze accommodaties juist het gebruik ontmoedigt en verenigingen dat financieel niet halen? Lijsttrekker Lijsttrekker Vincent Witmond ziet dat de betaalbaarheid van de sportsector voor read more »

Opiniestuk Dick Meijer: "BON heeft groot gelijk"

Het werd onlangs bekend dat vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) een rechtszaak begint tegen de UT over de verengelsing van het onderwijs. Er is een enorm probleem in het hoger onderwijs, dat BON al jaren aankaart. De pers, de Tweede Kamer en de Onderwijsinspectie erkennen het allemaal; zelfs het kabinet geeft openlijk toe dat er iets read more »

Kandidatenlijst 2018: Medewerkers

In 2018 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteitsraad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn: T.J.M. (Dick) Meijer, EWI J.S. (Jörgen) Svensson, BMS G.W. (Gert) Brinkman, BMS   1. Dick Meijer Dick Ik ben docent read more »

Kandidatenlijst 2018: Studenten

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 28 mei tot en met 1 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar wederom Vincent Witmond op de lijst staan voor 2018-2019. Vincent 1. V (Vincent) Witmond, BMS Mijn naam is Vincent Witmond (25) en read more »

Opiniestuk Jörgen Svensson: OER-soap, OER-soep, bureaucratie en de AVG

Partijgenoot Jörgen Svensson heeft een column geschreven in U-Today over oeverloze discussie rond de richtlijn OER en de blijvende bureaucratie rondom TOM. Ondanks de wens van de voltallige URaad blijft de onderwijs & examenregeling (OER) ongewijzigd. De bureaucratische OER-soep blijft bestaan en de OER-soap begint volgend jaar aan zijn zesde seizoen. Met het van kracht read more »

Opiniestuk Gert Brinkman: ‘Geef echte EC’s voor een module-onderdeel’

Vanaf het begin is de PvdUT tegenstander geweest van het 15EC-alles-of-niets-principe van het Twents Onderwijs Model. Samenhang van onderwijsinhouden binnen een module wordt aangemoedigd door de PvdUT. Maar als samenhang op toetsingsniveau niet mogelijk of wenselijk is, dan moeten studenten losse EC’s krijgen voor afgeronde onderdelen binnen een module. Echter, volgens de zogenaamde uitgangspunten van read more »

Opiniestuk over de rol van de Student Union

De verkiezingsweek is al enkele dagen bezig en veel studenten hebben al hun stem uitgebracht. In kader van de verkiezingen is er namens de PvdUT een opiniestuk verschenen in de U-Today over de rol van de Student Union. De kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering liggen ver van elkaar verwijderd. Die kloof moet overbrugd worden en read more »

Uraad debat tussen lijsttrekkers

In de aanloop naar de verkiezingen 2017 gingen de lijsttrekkers van Ureka, DAS en PvdUT op 23 mei met elkaar in debat. Was je er niet bij maar wil je het wel terug zien? Dat kan! Met dank aan Studium Generale en U-today is het debat opgezet en opgenomen. Via de volgende link kan je read more »

Student kandidaten 2017

De verkiezingen voor de universiteitsraad gaan binnenkort van start. Op 29 mei tot en met 2 juni kunnen studenten van de UT op kandidaten voor de Uraad stemmen. De PvdUT heeft dit jaar een korte lijst, maar zijn wel enthousiast om aan de slag te gaan in de Uraad voor collegejaar 2017-2018. De kandidaten voor read more »